Her kan mit speciale og dets tilhørende programkode hentes. Alt programkode er programmeret særligt i forbindelse med specialet.


Opgave:
Tilbagetrækningsadfærd i Danmark - En empirisk analyse med særligt fokus på pensionsopsparing (2010)1.1 MB

De vigtigste GAUSS-programmer fra modelarbejdet kan ses her:
OptionValueDataGenr.gpr Program som danner individernes forventede indkomststrømme. Inkl. efterløn, folkepension, private pensioner og et skattesystem.
OptionValueEstimation.gpr Program som estimerer modellen på baggrund af indkomststrømmene. Indeholder likelihoodfunktionen.
institutions.gprSatser mv. i de institutionelle rammer til at danne indkomststrømme.
settings.gprDiverse instillinger for modellen.
procedures.gprDiverse procedurer.
llgrid.gprProgram som manuelt gennemsøger likelihoodfunktionen for ekstreme værdier.


Gå til min hjemmeside: http://jonas.allerkjeldsen.dk